Hygiena na talíři
"Jídlo, kterému můžeme věřit."

Jsem zkušená profesionálka s mnohaletou praxí a poskytuji odborné poradenství v oboru hygieny, zejména na poli gastronomie a hospitality, a to v oblasti hygieny potravin.

O hygieně potravin

4 důležité pilíře k zajištění výroby bezpečných jídel
Pokud jeden z pilířů nefunguje tak, jak má, nemůžete garantovat výrobu bezpečných jídel.  

Hygienické povědomí

Znalosti - jeden
z nejdůležitějších pilířů v jakékoliv branži. Zvyšování hygienického povědomí Vašich zaměstnanců zároveň posouvá Vaši provozovnu
o úroveň výš.

Provozní hygiena

Čistota v kuchyni, ale i vyhovující stavebně technický stav, jsou nedílnou součástí výroby zdravotně nezávadných jídel.

Hero banner - plate

Hygiena potravin

Zahrnuje kompletní péči
o potraviny v celém výrobním procesu. Od příjmu, přes skladování, přípravu, výrobu, expedici a prodej koncovému klientovi / spotřebiteli.

Osobní hygiena

Můžete mít nejmodernější kuchyň a používat nejkvalitnější potraviny. Pokud však Vaši zaměstnanci nebudou dodržovat zásady osobní hygieny, lehce zmaří Váš podnikatelský záměr.

Služby

Vyberte si z široké nabídky mých služeb. Pokud nenajdete přesně to, co hledáte, ráda Vám službu připravím na míru.

SYSTÉM HACCP

Zpracování a zavedení systému HACCP obsahuje 3 fáze:

prohlídku vašeho provozu k získání potřebných informací
zpracování systému na míru
předání systému a zaškolení odpovědných zaměstnanců 

HYGIENICKÁ KONTROLA

Kontrola, která probíhá jako běžná státní kontrola, s cílem být na ni v předstihu připraveni. Nabízím: 

ohlášenou či neohlášenou formu kontroly ve Vašem provozu
zpracování písemné zprávy s neshodami a doporučením k nápravě
následnou hygienickou kontrolu zaměřenou na odstranění neshod 

REHABILITACE PROVOZU

Znamená znovunastavení a zavedení správné výrobní, hygienické praxe a systému HACCP do praxe:

nejúčinnější formou je spolupráce v provozu s vaším týmem, který je připraven dělat kontinuální změny
zpracování akčního plánu dle priorit a míry rizika s termíny, kontrola plnění plánu
zhodnocení účinnosti rehabilitace formou prezentace – PŘED / PO 

HYGIENICKÝ AUDIT

Ověření fungování správné výrobní a hygienické praxe, systému HACCP v praxi zahrnuje:

ohlášený audit ve Vašem provozu
nezávislé ověření funkčnosti Vašeho hygienického systému (správná výrobní praxe, správná hygienická praxe, systém HACCP)
zpracování písemné zprávy s neshodami
zpracování AKČNÍHO PLÁNU dle priorit a míry rizika

ŠKOLENÍ, WORKSHOP

Připraveno dle Vašich konkrétních požadavků z provozu. Cílem je zvýšit hygienické povědomí Vašich zaměstnanců. To bude na závěr ověřeno písemným testem. Nabízíme například:

správnou výrobní a hygienickou praxi a systém HACCP v praxi
znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví z hlediska prevence alimentárních nákaz ve stravovacích službách
zavádění dietního stravování v podmínkách školní gastronomie
zásady úklidu a housekeepingu v ubytovacím segmentu  

SPRÁVNÁ VÝROBNÍ A HYGIENICKÁ PRAXE

Stanovení postupů v praxi zahrnuje:

prohlídku Vašeho provozu a stanovení správné výrobní a hygienické praxe
zpracování zásad správné výrobní a hygienické praxe, sanitačního plánu na míru
označení provozu interním označením (sklady, pracoviště apod.) 

MANAGEMENT STAVEBNĚ TECHNICKÉHO STAVU

Je určen k systematickému sledování stavu Vašeho objektu či provozovny. Chrání Vás při státní kontrole, které snadno prokážete, kdy plánujete jaké opravy. Službu můžete využít, pokud své prostory pronajímáte cizímu catererovi. Služba zahrnuje:

kontrolu stavu provozu
zpracování neshod stavebně-technického charakteru
určení priorit oprav 
průběžné sledování a aktualizace stavu 

OTEVŘENÍ NOVÉHO PROVOZU

Spolupráce při otevírání nového provozu zahrnuje:

účast na schůzce otevíracího týmu, kde získáte informace k hygienickému zajištění provozu ještě před jeho otevřením
poradenství k dispozičnímu uspořádání provozu dle zvoleného sortimentu
označení provozu interním označením (sklady, pracoviště apod.) 
zpracování systému HACCP

PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA

Spolupráce při tvorbě projektu:

konzultace k projektové dokumentaci s ohledem na dispoziční uspořádání a vybavení provozu 

ZASTUPITELNOST

Komunikace s úřady obsahuje:

jednání s kontrolními úřady – HS hl. m. Prahy, KHS, VS, SZPI apod.
zpracování požadovaných písemných odpovědí  

LEGISLATIVNÍ SERVIS

Servis zahrnuje:

sledování vývoje legislativy v oblasti hygieny potravin za Vás

PROVOZNÍ ŘÁD UBYTOVACÍ SLUŽBY

Je určen ke schválení na příslušné hygienické stanici a zahrnuje:

prohlídku provozu za účelem zjištění potřebných informací
zpracování provozního řádu dle typu provozu  

Kalkulace cen se odvíjí od náročnosti zakázky. Dokumentaci zpracovávám vždy na míru provozu. Tvorba cen je individuální a to i s ohledem na jednorázovou zakázku, či v návaznosti na kontinuální spolupráci.

Poradenství ZDARMA

Telefonické konzultace a jednoduché e-mailové poradenství ZDARMA. Náročné dotazy jsou účtovány hodinovou sazbou. Předem jste upozorněni na zpoplatněnou aktivitu.

Telefon: +420 722 922 288
Email: stejskalova@hygienanataliri.cz 

Nebo mi na sebe zanechte kontakt a já se Vám ozvu.

RASSF - SYSTÉM RYCHLÉHO VAROVÁNÍ

Web, kde lze sledovat varování o potravinách,
které představují zdravotní riziko. 

O mně

Svou práci mám opravdu ráda.
„Ten, kdo svou práci dělá rád, vkládá do ní něco navíc, a to je na první pohled patrné.“

Moje vize - 5P

  • PODPORA - hygienický support poskytovaný dle Vašich potřeb a požadavků, zaměřený na bezpečnost jídla
  • PARTNERSTVÍ - jsem na Vaší straně, Vaše spoluhráčka, která vnímá Váš provoz jako  vlastní, a tak k němu přistupuji
  • PROFESIONALITA - kvalitní služby zkušené profesionálky s mnohaletou praxí z oboru
  • PERSONALIZACE - individuální přístup zaměřený na maximální spokojenost klienta
  • POKROK - přináším nové nápady, neustálé zlepšování svých i Vašich služeb

Proč se rozhodnout pro mě?

Kvalita, garance spokojenosti

Působila jsem v širokém spektru gastronomických provozů, od těch malých, přes střední až po ty opravdu velké.
Spolupráce se mnou zvyšuje odbornost personálu v oblasti hygieny potravin. V návaznosti na to, se zvyšuje i hygienická úroveň jednotlivých provozoven. Zkrátka posouvám gastronomii stále kupředu. 

Fair play

Poskytuji jen tu hygienickou podporu, kterou skutečně potřebujete.
Vyhýbám se zpracování nepotřebných materiálů, stejně jako materiálů, které nejsou ušity pro Vás na míru.                     

Flexibilita

Vycházím maximálně vstříc Vašim obchodním, provozním i časovým potřebám.                                       

Profesionalita

Doporučuji jednoduchá a úsporná řešení.
Odlišuji zásadní požadavky od těch, které můžete upozadit.
Vím, na co se hygiena zaměřuje. 

Zkušenosti

Alena Stejskalová

2001 - 2004

Hygienická stanice hl. m. Prahy

Státní zdravotní dozor
Prevence a kontroly v oblasti hygieny výživy

2004 - 2007
2013 - 2018

HASAP Consulting s.r.o. 

Konzultant a auditor v oblasti gastronomie a hotelnictví

2007 - 2013

ARAMARK s.r.o.

Analytik a metodik SHVP a HACCP
Hygienická odpovědnost za 100 gastronomických provozů ve firemních restauracích, v nemocnicích a v Armádě ČR

2018

Uniconsulting CZ s.r.o.

Poradce v oblasti značení potravin

2018

Hygiena na talíři

Vznik Hygieny na talíři
Poradce

2021

Hygiena na talíři

Poradce

Kontakt

Pokud Vás nabídka mých služeb zaujala, ráda si poslechnu Váš příběh.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Kontakt

Alena Stejskalová, DiS
odborný poradce

stejskalova@hygienanataliri.cz
+420 722 922 288
IČO: 07703678
DIČ: CZ8055110096, jsem plátce DPH